Om Feng Shui

Feng Shui är en mångtusenårig kinesisk lära som analyserar och beskriver hur livsmiljön påverkar människor som vistas på en plats. Feng Shui hjälper oss att förstå hur energier rör sig och påverkar oss. För att fylla hemmet och oss själva med lugn, harmonisk och stärkande energi använder vi ett antal verktyg för att balansera energierna och stärka de livsområden vi önskar. Alla förslag på åtgärder grundar sig i din personliga stil, dina behov och önskningar.

 

Feng shui-verktyg

 

Kraftposition och tiger - drake

Det första verktyget analyserar bostadens placering och den omgivande miljön. Bakom oss vill vi ha skydd som symboliseras av den svarta sköldpaddan och framför oss ska den röda fågel Fenix flyga fritt mot framtiden. På sidorna vill vi ha stöd, på yin-sidan i form av den vita tigern och på yang-sidan i form av den gröna draken. 

Inomhus är kraftposition ett viktigt verktyg, vi känner oss trygga med stöd i ryggen och fri sikt över rummet och ingången.

Chiflöde

Chi är livsenergin som strömmar genom oss och våra boningar. För att må bra behöver vi ett behagligt flöde, lagom lugnt och lagom energiskt. Vi vill att chi leds fram i en harmonisk ström som varken rusar eller hindras på vägen.

Yin och Yang

Ett verktyg som lär oss om kontraster och växelverkan.

För att skapa levande miljöer behövs en behaglig dynamik i färg, form och energi. Högt - lågt, hårt - mjukt, öppet - slutet, tryggt - äventyrligt och så vidare.

De fem elementen

Eld, jord, metall, vatten och trä. Fem element med olika energier, färger och former som påverkar oss på olika sätt. När elementen är i balans känns miljön harmonisk men en obalanserad miljö kan skapa till exempel stress eller stagnation.

Symboler

Symboler som påminner oss om det som är viktigt i livet just nu, om våra drömmar och mål är en viktig del i feng shui - arbetet. De budskap vi matar oss själva med har stor inverkan i våra liv och vi är inte alltid medvetna om vad det är vi manifisterar.

Ba gua

Varje väderstreck, inklusive de interkardinala, tillhör ett livsområde. Centrum i bostaden, Tai Chi, är den centrala energin i ett hem och står för "frid och balans". De övriga områdena är "karriär och livsväg" i norr, "kunskap och självkännedom" i nordost, "familj och hälsa" i öster, rikedom och välstånd" i nordost, "framgång" i söder, "kärlek och relationer" i sydväst, "kreativitet och barn" i väster samt "stöd i livet och hjälpsamma vänner" i nordost. 

Vi analyserar områdenas storlek och funktion samt ger förslag på åtgärder för att stärka önskade livsområden. Vid nybyggnad ser vi till att de olika områdena är i balans.

Flying stars

Med detta verktyg räknar vi ut vilka energier som finns inbyggda i hemmet och tittar sedan på hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till dessa genom att öppna upp för och förstärka de goda energierna samt dämpa de energier som är mindre bra. Detta verktyg används också för att förutse och förhålla sig till de energier som passerar hemmet ett visst år eller en viss månad. Vid nybyggnad ser vi till att energierna som byggs in i huset är så harmoniska som möjligt.

Rensa i röran

För att kunna genomföra en konsultation bör hemmet vara fritt från saker som inte ska vara där. Behöver du hjälp med att rensa och sortera kan jag erbjuda stöd och redskap i processen.